725 466 115

Home » Ceník

Ceník

Základní informace o ubytování v apartmánu Kostelany.

Týdenní pobyty:
Sobota – Sobota – nástup od 14.00 hodin / ukončení do 10.00 hodin
– 9 000 Kč včetně DPH

Víkendové pobyty:
Pátek – Neděle s nástupem od 16.00 hodin, ukončení do 14.00
– 5 000 Kč včetně DPH

Prodloužené pobyty:
nástup dle dohody
– 6 000 Kč – 4 dny
– 7 000 Kč – 5 dnů
– 8 000 Kč – 6 dnů

Případná dohoda o čase nástupu a ukončení je možná po telefonické dohodě s provozovatelem.
Pronajaté prostory budou předány a také převzaty odpovědným pracovníkem pronajímatele.
Při nástupu obdrží ubytovaný povlečení na postele, které při ukončení pobytu vrátí nepoškozené.
Pobyt není možné absolvovat se psem.

Cena výše uvedená u jednotlivých termínů zahrnuje:

 • pobyt v apartmánu a v areálu ( až 5 lůžek ) na uvedený počet nocí
 • spotřebu elektrické energie do 50 kW ( nadspotřeba se platí ve výši 6,50 Kč/1 kW )
 • spotřebu ostatních energií
 • použití lůžkovin na všechna lůžka
 • zapůjčení grilu a rozumnou spotřeba dřeva
 • uzamykatelnou úschovu kol

 

Platba za pronájem apartmánu Kostelany:

 • zálohová hotovostní platba nebo platba na účet ve výši 50 % minimálně 14 dnů před nástupem
 • číslo účtu bude nájemci sděleno
 • doplatek celé ceny pobytu je v den nástupu do apartmánu

Při nástupu bude po nájemci vyžadována kauce ve výši 2 000 Kč, která bude při bezproblémovém pobytu a při nespotřebovaném množství elektřiny vrácena po ukončení pobytu

Povinnosti ubytovaných:

 • chovat se při pobytu v apartmánu slušně
 • zapsat potřebné údaje do knihy návštěv
 • zabránit škodám na vybavení apartmánu a objektu
 • v pronajatých ubytovacích prostorech je zákaz kouření
 • přezouvat se po venkovním pobytu
 • udržovat čistotu v objektu
 • při opuštění apartmánu nebo večer, uzamykat hlavní vchod a podkroví
 • vynést odpadky do popelnice
 • provádět úklid využívaných prostor včetně lednice, sociálního zařízení a kuchyně
 • po ukončení pobytu vypnout jistič bojleru a uzavřít okna

V případě že úklid nebude řádně proveden, bude částka kauce ponížena dle stavu předávaných prostor a to až do výše kauce.
Případné škody na majetku budou dále vymáhány dle OZ .

Důležitá informace :
Apartmán v podkroví je zcela samostatný, ale areál a budova je součástí MRS z.s.Brno ,p.s. Kostelany nad Moravou, který tento areál využívá na spolkovou činnost.
Jedná se zejména o sobotní dopoledne v rámci pořádání brigád a průběžně v týdnu pro pořádání schůzí.
Ubytovaný s tímto částečným omezením pobytu a soukromí musí souhlasit.

Provozovatel a vlastník Apartmánu Kostelany

MRS z.s.Brno, p.s.KOSTELANY nad MORAVOU
Kostelany nad Moravou č.340
686 01 Uherské Hradiště
IČ: 750 11 379